• A+
 • A
 • A-
 • A+ A A-

  Αυξομειώστε το μέγεθος της γραμματοσειράς.

 • Αλλάξτε την αντίθεση της σελίδας: Άσπρο φόντο με μαύρα γράμματα.

  Αλλάξτε την αντίθεση της σελίδας: Μαύρο φόντο με άσπρα γράμματα.

  Αλλάξτε την αντίθεση της σελίδας: Μπλε φόντο με κίτρινα γράμματα.

  Επιστροφή στα αρχικά χρώματα της σελίδας.

 • Πιέστε "Αναπαραγωγή" και στη συνέχεια κάνετε κλικ πάνω στο κείμενο που θέλετε να ακούσετε.

  Οδηγός χρήσης

  Ανοίξτε/κλείστε τις πληροφορίες.

 • Πλοηγηθείτε στον ιστότοπο από τα πλήκτρα συντόμευσης.

  Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο.

  Η δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας από οποιονδήποτε κατοχυρώνεται τεχνικά και νομικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες: εδώ.

  Η Infoscope Hellas εξειδικεύεται στις ιστοσελίδες φιλικές σε άτομα με αναπηρία: Κατασκευάζουμε προσβάσιμες ιστοσελίδες και προσαρμόζουμε υπάρχουσες, σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0.

  Σχόλια/Απορίες

  comment

  checker-image

  Ο ιστότοπος διαθέτει μπάρα προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πιέστε το κουμπί ή "0" από το πληκτρολόγιο.
  Να μην ειδοποιηθώ ξανά

  Σφάλμα
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής

  Συμβουλευτικές

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ

  Το φάσμα των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η ΥΟUR CONSULTING PARTNER ΕΠΕ στα πλαίσια εκπόνησης μελετών οργάνωσης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού, όπως αυτό αποτυπώνεται στη συνέχεια, αποσκοπεί στη βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας, στην εισαγωγή και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης, καθώς και στο σχεδιασμό της βέλτιστης οργανωτικής δομής του υπό εξέταση Οργανισμού:

  1. βελτίωση αποδοτικότητας εργαζομένων
  2. ικανοποίηση πολιτών ,καταναλωτών
  3. υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης και σχεδιασμού στρατηγικής
  4. στρατηγικός σχεδιασμός

  Παράλληλα, τα στελέχη της Εταιρίας διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακών σχεδίων δράσης για Οργανισμούς. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει την ανάλυση σε τρία βασικά επίπεδα:

  • στρατηγικό (strategic).
  • τακτικό (tactical).
  • και λειτουργικό (operational).
  • καθώς και τον επανακαθορισμό των στόχων, προκειμένου να επιτευχθεί συνολικά η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Οικονομικής Μονάδας.

  Συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση και εξειδίκευση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων σε μεσο-βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης, τα οποία είναι σαφώς οροθετημένα και πλήρως συμβατά με τις επιδιώξεις και το όραμα της μονάδας

  • Εκτιμήσεις και Διαγνωστικά έλεγχοι υφιστάμενης κατάστασης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
  • Μελέτη, εφαρμογή και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 2001: 2000, 14000, EMAS, OHSAS 18000, CE, HACCP, Logistics Systems, Business Excellence.
  • Αναδιοργάνωση (B.P.R.) / Οργάνωση Επιχειρήσεων σε νέα πληροφορικά συστήματα (E.R.P., C.R.M. κ.λ.π.), στην λειτουργία τους (Management όλων των Βαθμίδων, front desk operator, sales management κ.λ.π.) και στον εσωτερικό έλεγχο (Int. Auditing).
  • Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών προτύπων.
  • Πρωτοποριακή υπηρεσία όπως το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Ε.Υ.).
  • Οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί μας σύμβουλοι συνεργάζονται με τα αρμόδια στελέχη των επιχειρήσεων και σχεδιάζουν ένα μακροχρόνιο πλάνο εκπαίδευσης, ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης.
  • Μελέτη σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων Web Based Training, C.B.T., εταιρικών INTRANETS, V.P.N. κ.λ.π.

  Δημόσιος τομέας ,ΟΤΑ

  Η Your Consulting Partner ΕΠΕ, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες που προκύπτουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τον ΟΤΑ, ΝΟΜΟΣ 3230/2004 ΦΕΚ 44/11.2.2004, με τον οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης, προχώρησε σε συνεργασίες για την κάλυψη όλων των απαιτούμενων αλλαγών.

  Σκοπός της συνεργασίας είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών της Διοίκησης με την οποία επιδιώκεται η εξυπηρέτηση του πολίτη, η επαύξηση της εμπιστοσύνης του και του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών του από αυτή, η ενίσχυση της διαφάνειας, η πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και γενικότερα η άσκηση της διοίκησης προς όφελος του πολίτη.

  Δείκτες μέτρησης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

  Μέσα από αυτές μπορέσαμε να στοχεύσουμε μαζί στους παρακάτω άξονες :

  Άξονας 1ος - Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα: Υπάρχει ο κατάλογος των εγκεκριμένων έργων και η δυνατότητα να εντάξουμε και νέα όπου υπάρξουν συμφωνίες. Κύριοι τομείς που αναπτύσσονται οι συμπράξεις είναι τα λύματα, τα απορρίμματα, η αξιοποίηση ακινήτων, τα γκαράζ και η κατασκευή διοικητηρίων Δήμων και Νομαρχιών

  Άξονας 2ος – Επιχειρησιακά Σχέδια ΟΤΑ : Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και οι Σύνδεσμοι εκπονούν επιχειρησιακά προγράμματα. Έχουμε ήδη εκπονήσει αντίστοιχα προγράμματα για 6 ΟΤΑ.

  Άξονας 3ος – Διαδικασίες για Διαχειριστική Επάρκεια Τελικών Δικαιούχων : Η Διαχειριστική Επάρκεια των Τελικών Δικαιούχων (ΤΔ), βασίζεται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία και στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Εσωτερικού Ελέγχου. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις οι οποίες θα πρέπει να καλύπτονται από τους OTA, έτσι ώστε να μπορούν να αποδείξουν την διαχειριστική επάρκεια τους και την εξειδίκευση των κριτηρίων σε διάφορες κατηγορίες. Η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των ΟΤΑ σχετίζεται άμεσα και εξαρτάται από το αντικείμενο λειτουργίας τους, από την κείμενη νομοθεσία, αλλά και από τα πεδία εμπλοκής τους στο ΚΠΣ. Η ανάπτυξη και εφαρμογή διαχειριστικών συστημάτων καθώς και η τελική πιστοποίησή τους έχει γίνει σε 10 διαφορετικούς δήμους και φορείς της χώρας.

  Προγράμματα πολιτισμού, αθλητισμού για ΟΤΑ.

  Επίσης από το 2007 παρέχονται ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα:

  • αθλητισμού για όλες τις ηλικίες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας και ιδιώτες, Συγκεκριμένα η εταιρία μας λόγω της συνεργασίας με έμπειρα στελέχη του μαζικού αθλητισμού έχει αναλάβει και εκπονεί ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για Δήμους της χώρας και συγκεκριμένα για προγράμματα όπως: Αθλητισμός και παιδί, αθλητισμός και γυναίκα , αθλητισμός στην Τρίτη ηλικία, αθλητισμός και ενήλικες, αθλητισμός και ενήλικες , αθλητισμός και έφηβοι, αθλητισμός και νέοι.
  • Αναλυτικός πίνακας επισυνάπτεται στην παρούσα μελέτη.
  • πολιτιστικής ,αθλητικής καλοκαιρινής απασχόλησης για παιδιά, σε ΟΤΑ του λεκανοπεδίου που έχουν ως στόχο την δημιουργική και ψυχαγωγική καλοκαιρινή απασχόληση των παιδιών σε μήνες που τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Αναλυτικός πίνακας επισυνάπτεται στην παρούσα μελέτη.
  • Εξειδικευμένα προγράμματα πολιτισμού για όλες τις ηλικίες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιώτες σε συνεργασία με ειδικούς παιδαγωγούς και φορείς πολιτισμού που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.
  • Οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων για λογαριασμό ΟΤΑ και τρίτων ιδιωτών και φορέων.

  Τα νέα της εταιρίας

  Δειτε τα νεα προγραμματα του ΕΣΠΑ που προδημοσιεύτηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο...
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ «ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 50% ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ...
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ της Α.Σ. ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. Στη συνεδριάση των μελών της Α.Σ. ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  που...

  Τρέχουσες επιχορηγήσεις

  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νέα Προκήρυξη του Προγράμματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» και το ΜΕΤΡΟ 123Α με απλοποίηση σε πολλά σημεία σε...
  Το Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τις  νέες και τους νέους που ψάχνουν καινούργιες ευκαιρίες, να πάρουν μέρος στο Πρόγραμμα: Επαγγελματική...
  Πρόγραμμα: Επαγγελματική Κατάρτιση ή και Εργασία στη Γερμανία (ΜobiPro-EU) ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΠΟ 18-35 ΕΤΏΝ (και κατά περίπτωση 40)  Το...
  Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος Ν.3908/11
  Πρόγραμμα ΕΤΕΑΝ - ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

  Aναμενόμενες επιχορηγήσεις

  RSS Κοινωνία της Πληροφορίας

  Consulting

  Consulting

  ISO 9001