• A+
 • A
 • A-
 • A+ A A-

  Αυξομειώστε το μέγεθος της γραμματοσειράς.

 • Αλλάξτε την αντίθεση της σελίδας: Άσπρο φόντο με μαύρα γράμματα.

  Αλλάξτε την αντίθεση της σελίδας: Μαύρο φόντο με άσπρα γράμματα.

  Αλλάξτε την αντίθεση της σελίδας: Μπλε φόντο με κίτρινα γράμματα.

  Επιστροφή στα αρχικά χρώματα της σελίδας.

 • Πιέστε "Αναπαραγωγή" και στη συνέχεια κάνετε κλικ πάνω στο κείμενο που θέλετε να ακούσετε.

  Οδηγός χρήσης

  Ανοίξτε/κλείστε τις πληροφορίες.

 • Πλοηγηθείτε στον ιστότοπο από τα πλήκτρα συντόμευσης.

  Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο.

  Η δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας από οποιονδήποτε κατοχυρώνεται τεχνικά και νομικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες: εδώ.

  Η Infoscope Hellas εξειδικεύεται στις ιστοσελίδες φιλικές σε άτομα με αναπηρία: Κατασκευάζουμε προσβάσιμες ιστοσελίδες και προσαρμόζουμε υπάρχουσες, σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0.

  Σχόλια/Απορίες

  comment

  checker-image

  Ο ιστότοπος διαθέτει μπάρα προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πιέστε το κουμπί ή "0" από το πληκτρολόγιο.
  Να μην ειδοποιηθώ ξανά

  Σφάλμα
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής

  Πρόγραμμα ΕΤΕΑΝ - ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

  Πρόγραμμα ΕΤΕΑΝ - ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

  Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

  Επιλέξιμες από την παρούσα Δράση θεωρούνται υφιστάμενες (μια τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση), νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες:

  1. είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, και είναι ανεξάρτητες, μη συνεργαζόμενες και μη συνδεδεμένες με μη μικρομεσαίες

  2. έχουν έδρα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας και πιο συγκεκριμένα:

  • για δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης, έχουν έδρα μόνο σε νησιά της χώρας μας,
  • για επενδυτικά δάνεια (επενδύσεις), δύναται να έχουν έδρα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε νησιωτική περιοχή της χώρας.

  3. είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ύπαρξης υποχρέωσης παρακράτησης ποσού στα αποδεικτικά ενημερότητας, η επιχείρηση δε θεωρείται επιλέξιμη. Όμως εάν το ποσό της παρακράτησης εξυπηρετηθεί από άλλη πηγή, τότε δύναται η επιχείρηση να ενταχθεί στη Δράση.

  ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

  Το νέο Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής με την επωνυμία «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Επιχειρηματικότητας (ΤΑΝΕ)», χρηματοδοτείται κατά 70% από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), το οποίο έχει συσταθεί ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

  Mέσω της λειτουργίας του «ΤΑΝΕ», πρόκειται να βοηθηθούν οι φορείς επιχειρηματικότητας που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα του τουριστικού προϊόντος στην νησιωτική Ελλάδα, οι οποίοι, αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους, με ευνοϊκούς όρους ενόψει μιας θετικής από πλευράς τουρισμού χρονιάς.
  Ειδικότερα, η παρούσα Δράση αποσκοπεί στην στήριξη των πολύ μικρών και μικρών τουριστικών επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών της χώρας και στην κάλυψη των κενών ρευστότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς, με επιδίωξη την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και ειδικότερα:

  • στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές,
  • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων,
  • στην καλύτερη ανταπόκριση της τουριστικής περιόδου και
  • στην, εν τέλει, εξασφάλιση προοπτικών βιωσιμότητας για το νησιωτικό ελληνικό τουρισμό.

  Από τους ανωτέρω στόχους δεν αποκλείονται επενδυτικά σχέδια που έχουν ή πρόκειται να υπαχθούν σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων.

  Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα καλύπτει το 30% του Επιχειρηματικού Σχεδίου, ενώ το ΤΕΠΙΧ μέσω της παροχής δανείων θα καλύπτει το 70% του επιχειρηματικού σχεδίου.
  Η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καταβάλλεται από διαθέσιμα της επιχείρησης, τα οποία δεν θα έχουν χαρακτηριστικά κρατικής ενίσχυσης.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

  Επιλέξιμες από τη Δράση θεωρούνται δαπάνες που περιλαμβάνουν:
  • Δημιουργία
  Διαμόρφωση ανακαίνιση αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
  • Μηχανήματα και Εξοπλισμός,
  • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας,
  • Λογισμικό,
  • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,
  • Προβολή
  Προώθηση,
  • Δαπάνες που καλύπτουν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε δραστηριότητες που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης, οικονομικά βιώσιμης, καθώς και επενδυτικές δαπάνες που έχουν ή πρόκειται να υπαχθούν σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων.

  Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.

  Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

  Το δάνειο θα εκταμιεύεται από την Τράπεζα απευθείας προς εξόφληση σε λογαριασμούς των προμηθευτών, λογαριασμού μισθοδοσίας τέλεσης εργασιών, παροχής υπηρεσιών κ.λπ.

  ΕΠΙΤΟΚΙΟ:

  Το επιτόκιο θα είναι σταθερό 2,8%, ενώ σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων θα είναι μηδενικό.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:

  Νήσος Σαμοθράκη, Νήσος Θάσος, Κοίνυρα, Νήσος Αγκίστρι, Νήσος Αίγινα, Νήσος Κύθηρα (ή Τσιρίγο), Νήσος Αντικύθηρα (ή Τσιριγότο), Νήσος Πόρος, Νήσος Σαλαμίνα, Νήσος Σπέτσες, Νήσος Ύδρα, Δοκός, Νήσος Λέσβος (ή Μυτιλήνη), Νήσος Λήμνος, Νήσος Άγιος Ευστράτιος, Νήσος Σάμος, Νήσος Ικαρία, Νήσος Φούρνοι, Άγιος Μηνάς, Θύμαινα, Νήσος Χίος, Νήσος, Οινούσσες, Νήσος Ψαρά, Προκοπάνιστος, Σχοινιάς, Τουρλίς, Παλαιό Τρικέρι (ή Τρίκερι ή Παλαιό Τρικέρι), Νήσος Σκιάθος, Νήσος Σκόπελος, Νήσος Αλόννησος, Περιστέρα (ή Άσπρο ή Ξερό), Πιπέρι (ή Άβατος), Νήσος Κέρκυρα, Νήσος Ερεικούσσα (ή Μερλερά), Νήσος,Μαθράκι (ή Μαλθάκι), Νήσος Οθωνοί (ή Φανός), Νήσος Παξοί, Αντίπαξος (ή Αντίπαξοι), Νήσος Ζάκυνθος, Νήσος Κεφαλληνία (ή Κεφαλονιά), Νήσος Ιθάκη, Νήσος Λευκάδα, Νήσος Κάλαμος, Νήσος Καστός, Νήσος Μεγανήσι, Νομός Ηρακλείου ΟΛΟΣ, Νομός Λασιθίου ΟΛΟΣ, Νομός Ρεθύμνης ΟΛΟΣ, Νομός Χανίων ΟΛΟΣ, Νήσος Γαύδος, Νήσος Σύρος, Νήσος Άνω Κουφονήσι, Δονούσα, Ηράκλεια, Σχοινούσσα, Νήσος Θήρα (ή Σαντορίνη), Θηρασία, Νήσος Πάρος, Νήσος Μύκονος, Νήσος Άνδρος, Νήσος Τήνος, Νήσος Μήλος, Νήσος Σίφνος, Νήσος Κέα (ή Τζια), Νήσος Ίος , Νήσος Αμοργός , Νήσος Κύθνος,,Νήσος Σέριφος , Νήσος Αντίπαρος , Νήσος Κίμωλος , Νήσος Φολέγανδρος , Νήσος Σίκινος, Νήσος Ανάφη, Νήσος Ρόδος, Νήσος Κως, Νήσος Κάλυμνος, Τέλενδος, Ψέριμος, Νήσος Λέρος, Νήσος Κάρπαθος, Σαρία (ή Σαριά), Νήσος Πάτμος, Αρκοί, Μάραθος (ή Μαράθι) Αρκιών, Νήσος Σύμη, Νήσος Αστυπάλαια, Νήσος Κάσος, Νήσος Νίσυρος, Γυαλί, Νήσος Λειψοί, Νήσος Τήλος, Νήσος Μεγίστη (ή Καστελόριζο), Νήσος Χάλκη, Νήσος Αγαθονήσι, Νήσος Ελαφόνησος, Νήσος Εύβοια, Νήσος Σκύρος, Νήσος Ιωαννίνων

  Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

  Τα νέα της εταιρίας

  Δειτε τα νεα προγραμματα του ΕΣΠΑ που προδημοσιεύτηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο...
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ «ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 50% ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ...
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ της Α.Σ. ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. Στη συνεδριάση των μελών της Α.Σ. ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  που...

  Τρέχουσες επιχορηγήσεις

  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νέα Προκήρυξη του Προγράμματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» και το ΜΕΤΡΟ 123Α με απλοποίηση σε πολλά σημεία σε...
  Το Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τις  νέες και τους νέους που ψάχνουν καινούργιες ευκαιρίες, να πάρουν μέρος στο Πρόγραμμα: Επαγγελματική...
  Πρόγραμμα: Επαγγελματική Κατάρτιση ή και Εργασία στη Γερμανία (ΜobiPro-EU) ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΠΟ 18-35 ΕΤΏΝ (και κατά περίπτωση 40)  Το...
  Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος Ν.3908/11
  Πρόγραμμα ΕΤΕΑΝ - ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

  Aναμενόμενες επιχορηγήσεις

  RSS Κοινωνία της Πληροφορίας

  Consulting

  Consulting

  ISO 9001